ALEX

Manažérka komunikácie (PUN / Projekt Univerzálne Navrhovanie na FAD STU; DAAD / Dni Architektúry A Dizajnu ), koordinátorka programu (Clubovka; DAAF / Dni Architektúry a Filmu), office manažérka (zeitgeist.limited)

Alex vyrastala v rodine rodičov - architektov, súrodencov - tvorivých umelcov, čo ju ovplyvnilo a formovalo v profesijnej ceste. Všetci robili niečo kreatívne a Alex napadlo, že by bolo fajn ich projekty komunikovať ďalej do sveta. A tak už počas strednej školy začala pracovať pre DAAD a Clubovku, a komunikovala so zahraničnými architektmi a dizajnérmi.

Zároveň našla vášeň v cudzích jazykoch. Po strednej škole pokračovala v štúdiu mimo Slovenska. Jej kroky smerovali najprv do Francúzska a neskôr do Dánska, kde si mohla cudzie jazyky poriadne zdokonaliť. Vyštudovala informácie a komunikácie a kultúrny manažment. Popri tom pracovala na festivaloch a v inštitúciách zameraných na dizajn alebo architektúru (napr. v CAMP Praha, CAFx v Kodani, vo vyššie spomenutých DAAD, DAAF a Clubovke).

Nikdy ju škola nebavila tak ako práce, ktoré robila popri nej. Dnes sa Alex venuje DAAD a Clubovke ako manažérka komunikácie, DAAF ako kurátorka a rešeršérka filmov, projektu PUN, zameranému na implementáciu univerzálneho navrhovania fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím na FAD STU v Bratislave a nedávno nastúpila na pozíciu office manažérky pre štúdio Zeitgeist.limited v Prahe. Všetky tieto práce Alex extrémne bavia a napĺňajú - rovnako ako svet architektúry a dizajnu.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Vykomunikovať pre DAAD účasť svetových osobností architektúry a dizajnu.


Kde o Alex môžete nájsť viac:
Linkedin