ALEXANDRA

Ilustrátorka

Alexandra vyštudovala Bratislavskú VŠVU v ateliéri ilustrácie a grafiky. Vo voľnej tvorbe sa venuje prevažne editorial ilustrácii - feminizmu, literatúre, enviro a spoločenským témam. Cez ilustráciu sa snaží upozorňovať na rôzne spoločenské stigmy, spochybňovať rodové stereotypy a odkrývať ženskú skúsenosť. Pracuje ako dizajnérka v Kubomedia (detská degitálna knižnica), pôsobí v redakcii milovaného online magazínu Kurník a popri tom sa snaží vybalansovať ilustrátorské freelance joby a materstvo. Okrem výtvarného umenia ju veľmi bavia dobré knihy, výživné priateľstvá, rodina, dobrá káva a čas, ktorý má len pre seba.

Top osobný highlight doterajšej kariéry: 

Ilustrácie pre Kurník, denník SME, Aprílmagazín, Bublinu, ilustrovaná knižka pre deti od Slovartu a ilustrované detské rozprávky v Kubovi.


Kde o Alexandre môžete nájsť viac:
Instagram
Behance