BIANKA URBANOVSKÁ

Grafická dizajnérka/lektorka kurzov povzbudzujúcej sebaobrany ZA SEBA


Bianka je šikovná a milá duša, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje povzbudzujúcej sebaobrane (empowering self defense) a poskytuje kurzy pre ženy aj pre deti. Povzbudzujúca sebaobrana nie je len o hmatoch a chvatoch, ale o celkovom vytvorení bezpečných hraníc, o asertívnom spôsobe odkomunikovania problému/konfliktu a až na poslednom mieste je fyzická sebaobrana. 
Na sociálnych sieťach robí osvetu práve pomocou svojej platformy ZA SEBA. V roku 2019 rečnila na TEDxWomen v Bratislave, na svojom konte má množstvo článkov a videí na túto tematiku.

Top osobný highlight doterajšej kariéry:
Každý deň, keď sa jej niečo podarí. Obzvlášť, keď jej ženy po kurze opisujú, ako sa za seba postavili a že to nebolo také desivé. Najviac ju však dojalo, keď jej 13-ročná dievčina povedala, že vďaka tomu, čo sa na kurze naučila, už nevníma hmotnosť svojho tela ako záťaž, ale ako výhodu.

Kde sa o Bianke dozviete viac:
web Za Seba
Instagram
YouTube