PRSTOM PO KARIÉRNEJ MAPE ALEBO PREČO BY SME SA NEMALI BÁŤ ZMENIŤ SVOJU PRÁCU?

Tretina života. Vieme si tento čas kvantifikovať? Je to doba, ktorú strávime v našej práci. Neuveriteľných 90 000 hodín. Vedeli by ste si predstaviť, že tretinu svojho života konzumujete jedlo, ktoré vám nechutí? Alebo tretinu svojho voľného času trávite behom, ktorý neznášate? Znie to možno absurdne, ale môže to byť jeden zo spôsobov, ako sa zamýšať nad tým, prečo je správny výber profesie dôležitý.

Častokrát sa stretávame vo svojom okolí s ľuďmi, ktorých práca nebaví a ich frustrácia sa prenáša aj do iných sfér života. Skúsime sa na to pozrieť z druhého konca. Čo urobili ľudia, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a našli tzv. dream job?

Vzdelanie vs. kariéra

Americké prieskumy EdX hovoria o tom, že najväčšie bariéry v zmene kariéry, či získania povýšenia Američanov vo veku 22-44 rokov, sú požiadavky na vzdelanie. Zároveň sa však z prieskumov dozvedáme, že 53 % populácie využíva polovicu alebo menej zručností získaných počas štúdia a 15 % nevyužíva v práci svoje vzdelanie takmer vôbec.

statistika clanokjpg

Je teda nadobudnuté vzdelanie určujúcim faktorom pri získaní vašej vysnívanej práce? Určite ste sa už stretli s úspešnými ľuďmi, ktorí sa pohybujú a pôsobia v odlišnej sfére, než študovali. Vzdelanie by malo viesť človeka k správnemu využívaniu zdrojov a informácií, kritickému premýšľaniu a následne jeho zavedeniu do života. Ak sa tieto zručnosti zmiešajú s vašim talentom a silnými stránkami, môžete uspieť v hociktorom odvetí, ktoré si vyberiete a nezáleží na tom, čo konkrétne ste študovali. V žiadnom prípade nespochybňujeme vzdelanie, ale po ukončení strednej školy, mladý človek vie málokedy správne vyhodnotiť svoje silné stránky alebo objaviť prirodzene svoj talent.  

Wingfinder test osobnosti

Hľadanie správnej práce nás môže celkom potrápiť, avšak pomocnú ruku nám môže podať Wingfinderov test osobnosti. Kľúčom k úspechu sú tri dôležité faktory: čo nás napĺňa – naša vášeň, na čo máme predpoklady – naše silné a slabé stránky, a v čom vynikáme -  náš talent. Spoznať samých seba a v čom ste dobrí, sa môže zdať nesmierne náročné. Existujú metódy, ktoré vám to môžu uľahčiť. Wingfinderov test podrobený 30 ročným výskumom pomáha ľudom pri odhaľovaní ich predpokladov a silných stránok. Môžete si tak naštartovať kariéru, vybrať si to správne štúdium alebo dokonca objaviť vhodné sociálne prostredie. Otestujete sa v pomerne krátkom čase, najskôr sa zaregistrujete a potom prichádza na rad zodpovedanie jednotlivých otázok. Ako vyhodnotenie obdržíte PDF súbor s analýzou vašej osobnosti.

skills clanokjpg

Existuje aj odborné poradenstvo – značka Kariérny kompas pomáha ľudom, ktorí sa kariérne hľadajú. O zakladateľke projektu, Michaele, si môžete pričítať tu

Odhodlanie ako palivo

Odhodlanie v tomto prípade hrá úlohu game-changera. Päťročné štúdium, niekoľkoročné pracovné skúsenosti – najbežnejšie strašiaky pri rozhodovaní sa, či naše kroky v kariére budú smerovať do neznámeho prostredia. Tu by sme  sa mohli riadiť jedným klišé citátom: ,,Radšej neskôr ako nikdy.’’ Ste to vy, kto chce zmeniť prácu, ale zároveň vaše obavy dokážu byť pre vás najväčšou prekážkou. Nie je to paradox, že práve vy ste pre seba prekážkou? Ak odpozorujete nasledujúce pocity, je načase pouvažovať nad zmenou práce:

-         frustrácia,

-         časté konflikty s kolegami/so šéfom,

-         unavenosť a uťahanosť z práce,

-         pocit nenaplnenia a zbytočnosti

Inšpirovať sa môžeme príbehom Tomáša Hasalu, ktorý vedie neziskovú organizáciu Nexteria. Jeho cesta nebola priamočiara a vedome svoju novú kariéru hľadal rok a pol. Otázkou je, ak to dokázal on/ona, prečo nie ja ?

Kde začať?

Rozširujme si svoje vedomosti v neprebádaných oblastiach. Jednou z efektívnych možností, ako začať pôsobiť v iných sférach, z ktorých sme doteraz nenadobudli skúsenosti, je práca ,,pro bono’’. Môžeme vsadiť na priamu komunikáciu alebo hľadať napríklad na webe Growni, ktorý ponúka množstvo zaujímavých stáží alebo dobrovoľníctvo. Široký výber medzinárodných stáží môžeme zasa  nájsť na Iaeste.sk. Nielenže pomôžeme skvelým projektom, spoznáme zaujímavých ľudí, ale získame aj skúsenosti, ktoré budú užitočné pre našu ďalšiu kariérnu cestu. A možno objavíme v nás to „neobjavené‘‘. 


Dominika