DENISA

Ilustrátorka a grafička

 
Od čias štúdia na VŠVU, kde Denisa študovala grafiku a ilustráciu, sa neustále venuje tradičnej grafike, hlavne lino. Veľa rokov pracovala na voľných grafikách s rastlinnými motívmi, kde boli často rôzne korene a rastliny vo svojej prirodzenej podobe. Denisa v poslednej dobe stále viac prechádza na digitálne dokončovanie grafík a ilustrácií. Venuje sa editoriálnej alebo detskej ilustrácii, kde sa snaží rozvíjať tradičnú grafiku v prepojení s digitálnou úpravou. 

Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Risoprinty pre Čierne diery, ilustrácie pre časopis Slniečko, online magazín Kurník.

Kde o Denise môžete nájsť viac:
Instagram
Tumblr