DENISA

Marketingová manažérka pre OC Aupark Žilina a OC Korzo Prievidza

Denisa pracuje ako marketingová manažérka pre OC Aupark Žilina a najnovšie aj pre OC Korzo v Prievidzi. Ako sú si tieto dva projekty blízke, tak rovnako sú si aj vzdialené, a teda každý deň pre ňu znamená novú výzvu, viac skúsenosti, rozšírenie obzorov a ďalšie inšpiratívne spolupráce. Medzi úlohy, ktoré Denisa denne rieši patrí nielen kreatíva, ale aj administratíva, vďaka čomu môže byť pri jednotlivých aktivitách od úplného začiatku až po grand finále. Ako marketingová manažérka má na starosti budgety, tendrovacie, zmluvné, objednávacie procedúry, komunikáciu s verejnosťou, nájomcami, zákazníkmi, či médiami - toto je tá precíznejšia stránka jej práce. V tej kreatívnej, naopak, má šancu podieľať sa na tvorbe kampaní, eventov, projektov a realizovať spolupráce s rôznymi kreatívcami a umelcami. Okrem toho sa venuje aj online-u - tvorbe magazínu, tvorbe obsahu na soc. siete, správe webu a pod. Do svojej práce sa vždy snaží vnášať charitatívny/ spoločensky zodpovedný rozmer.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Šťastie robiť to, čo ju baví

Kde o Denise nájdete viac:
Instagram
Facebook