LENKA, NATÁLIA, MIRKA

Študentky FM UK

Lenka (manažérka DA), Natália a Mirka (projektové asistentky DA) majú pod palcom dobročinný projekt Digitálni Anjeli (z dielne Digital Marketing Clubu). Nápad na vytvorenie projektu vznikol už počas tvorby diplomovej práce, v ktorej zistili, že neziskové organizácie nemajú dostatočné zdroje (finančné, personálne, časové) pre správu online marketingu. Iniciatívou dievčatá prepájajú neziskové organizácie s dobrovoľníkmi - marketérmi, ktorí im nezištne pomáhajú s online marketingovými aktivitami a zviditeľňujú ich charitatívnu činnosť. Zároveň sa dievčatá neustále usilujú dávať do povedomia myšlienku konania dobrých skutkov a motivovať k tomu i verejnosť.


Highlighty projektu:
  • Pod ich vedením kopec neziskoviek našlo svojich dobrovoľníkov a neustále pribúdajú nové a nové. Najviac ich tešia spolupráce, v rámci ktorých sa dobrovoľníci dlhodobo postupne začlenia do organizačného tímu neziskoviek - vďaka projektu Digitálni Anjeli tak nadviažu úprimné priateľstvá a dlhodobé spolupráce.
  • Za highlight považujú aj programovanie a tvorbu ich nového CRM systému financovaného skrz startlab.sk . Ich projekt podporilo 80 darcov a spoločne pre nový CRM systém vyzbierali viac ako 1800 €.
Osobné highlighty členiek:

Lenka Lehocká: do online marketingu nakukla hneď v prvom ročníku na vysokej škole a venuje sa mu nielen v Digitálnych Anjeloch ako manažérka, ale aj v škole, vo voľnom čase a taktiež aj v práci. Aktuálne je stážistkou v Lidli na marketingovom oddelení a za svoj highlight považuje úspešné absolvovanie štúdia na Digitálnej Univerzite.
 
Natália Klieštiková: vo svete online marketingu začala pracovať ako druháčka na vysokej škole, na ktorej si v magisterskom štúdiu vybrala i študijný blok marketing. Projekt Digitálni Anjeli ju najskôr zaujal ako zaujímavá téma pre diplomovú prácu, a následne dospela i k poznaniu, že by bola veľmi rada jeho súčasťou.
 
Miroslava Zelizňáková: Online marketingu sa venuje takmer rok a dostala sa k nemu vďaka písaniu jej bakalárskej práce. Za najväčší highlight v tíme Digitálnych Anjelov nevie vyčleniť jednu konkrétnu vec, no dobre investovaný čas, ktorý niekomu naozaj pomôže, považuje za úspech.

Kde o Digitálnych Anjeloch môžete nájsť viac:
Web
Instagram
Facebook