EMA

Kurátorka, teoretička v APART Collective

Ema v rokoch 2016-2019 študovala Dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a tento rok ukončí magisterské štúdium Teórie a praxe súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2018 sa zúčastnila kurátorského programu na Summer Academy of Fine Arts v Salzburgu. Počas bakalára dva roky pracovala v Krokus Galérii, od roku 2019 pôsobí v bratislavskej pobočke galérie Zahorian & Van Espen a v APART Collective. Ema sa venuje kurátorovaniu výstav, výskumu, písaniu, s kolektívom okrem toho vydávajú aj knižky a organizujú rôzne podujatia. Spolu s APART-om založila a s Denisom Kozerawskim kurátorsky pripravuje program v rámci novootvorenej galérie "A Promise of Kneropy".

Top osobný highlight doterajšej kariéry:
Založenie a otvorenie spoločného galerijného APART priestoru v Petržalke

Kde o Eme nájdete viac:
Instagram