KIKA

Študentka psychológie a environmentalistiky

Kika síce ešte nie je fulltime psychologičkou (študuje environmentalistiku a psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne), no ľuďom a spoločnosti dáva viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Aktívne posobí v programe Jem pre Zem, kde má na starosti newslettre. Taktiež je zvieraco-právnou aktivistkou v Humánnom pokroku. Okrem toho posledný semester strávila na psychiatrickom oddelení v Brne, kde skrz organizáciu SPOLU viedla kognitívny tréning so spolužiačkou.

Najviac času však Kika venuje svojej srdcovke - vlastnému projektu Byť sebou. Prostredníctvom Instagramu búra stigmu o duševnom zdraví a tvorí obsah, ktorý verí, že aspoň trochu pomáha. V neposlednom rade, veľa, veľa fotografuje. Už v 14tich sa jej podarilo vyhrať 1. miesto v AMFO (súťaž amatérskej fotografie) v celoštátnom kole v kategórii čiernobielej fotografie a v septembri ju čaká prvá vlastná výstava fotografií v Nitre, kde by sa rada zamerala na environmentálne témy.

Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Založenie úspešného IG profilu @Byt.Sebou.

Kde o Kristíne môžete nájsť viac:

Instagram
Instagram Byt Sebou