KVET NGUYEN

Fotografka a vizuálna umelkyňa

Kvet Nguyen je absolventkou Katedry fotografie a nových médií VŠVU. Jej bakalárska práca bola ocenená druhým miestom na Svetovom bienále študentskej fotografie. V roku 2018 bola finalistkou SLOVAK PRESS PHOTO v kategórii Študenti a mladí do 26 rokov. Absolvovala štúdijné pobyty na anglickej Plymouth College of Art a prestížnej Royal Academy of Art v Holandsku. Jej práce boli vystavené v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Kvet Nguyen sa aktívne venuje témam inakosti a identity nielen vo svojich umeleckých projektoch, ale snaží sa o tom otvorene rozprávať a otvárať diskusiu aj v rámci rozhovorov alebo iných platforiem. Napríklad v roku 2018 spolu s Denníkom N pripravili reportáž o príbehu Vietnamcov na Slovensku, ktorá bola nedávno ocenená Novinárskou cenou. Spoluzaložila občianske združenie päť & pól, ktoré predstavuje súčasné umenie na Slovensku.

Top osobný highlight doterajšej kariéry: 
Účasť na kolektívnej výstave galérie Soda v Paríži v rámci Mesiaca slovenskej kultúry vo Francúzsku.


Kde o Kvet môžete nájsť viac:
Instagram
Web