LÍVIA

Študentka ilustrácie

Lívia absolvovala grafiku na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru a momentálne študuje v ateliéri ilustrácie na bratislavskej VŠVU, kde práve ukončila druhý ročník. Dlhodobo spolupracuje so študentským časopisom HMOTA, a okrem toho boli jej ilustrácie publikované napríklad v B running magazine (B8) alebo Slanted Magazine (34, 36).
V roku 2019 animovala videoklip pre pesničku Spiders od kapely Unstrung Harp, ktorý sa premietal aj na žilinskej FestAnča. Má rada snovosť a akúsi bizarnú naráciu, ktorú nemusia všetci vedieť odčítať. Typické je pre ňu používanie textúr a prepájanie analógových a digitálnych techník. Najčastejšie pracuje s monochrómom alebo úzkou farebnou paletou a najradšej kreslí figurálne kompozície, aj keď rada sa ocitá aj v abstraktných polohách. Stále skúma svoje výtvarno a s tým sa spája aj jej neustála nespokojnosť. Najmilší jej je skicár, ktorý má vždy pri sebe.

Top osobný highlight doterajšej kariéry:
Jej osobným highlightom bola účasť na kolektívnej výstave voľnej ilustrácie na festivale ilustrácie a komiksu LUSTR v Prahe minulý rok.


Kde o Lívii môžete nájsť viac:

Instagram