MAGDALÉNA

Ilustrátorka a grafická dizajnérka

Magdaléna Gurská je ilustrátorka a grafička so slovenskými koreňmi žijúca a pôsobiaca v Ústí nad Labem. Svoje štúdiá zakončila na Fakulte umenia a dizajnu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ateliéri Grafický dizajn II. Po štúdiu začala pracovať pre kultúrne centrum Hraničář, kde vytvára grafiku a vizuálny štýl k výstavám a sprievodným programom. Popri tom sa venuje rôznym projektom a aktivitám na pomedzí ilustrácie a voľnej tvorby. Je členkou Asociácie slovenských ilustrátorov ASIL, jednou zo šestice ilustrátorov skupiny Nýbrž a jadrom ústeckého festivalu ilustrácie a komiksu FIK. Jej ilustrácie sa objavili napríklad v knihe Kvapky na kameni, ktorá je zborníkom osudov najvýznamnejších česko-slovenských hrdiniek.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:


  • Nominácia za ilustrácie k detskej knihe Abecedárik v kategórii Profesionálny dizajn v súťaži Národná Cena za Design 2018.
  • Nominácia na Cenu Czech Grand Design 2020 v kategórii Objav roku za vizuálny štýl pre kultúrne centrum Hraničář.

Kde o Magdaléne môžete nájsť viac:
Tumblr
Instagram