MARTU

Ilustrátorka, lektorka

Martu vyštudovala výtvarnú edukáciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa ilustrácii a vedeniu výtvarných dielní. Po škole sa realizovala na Stanici Žilina-Záriečie a v súčasnosti žije a pracuje v Prahe.
V ilustrácii sa Martu primárne venuje voľnej tvorbe, ktorú vníma ako denník svojich myšlienok a snaží sa ich zhmotniť do vizuálnej podoby. Rada ale spracováva aj témy, ktoré vyjadrujú názory rodovej rovnoprávnosti, rasovej solidarity ale aj environmentálne a spoločenské témy. Jej ilustrácie môžete nájsť na úžitkových predmetoch, hudobných albumoch a taktiež kreslí pre newsletter Kurnik.  

Top osobný highlight doterajšej kariéry: 
Vizuálna identita pre Kurnik, Vedenie výtvarných dielní na Stanici Žilina-Zárečie, aktuálna spolupráca s Barborou Kováčovou na zine POISON GARDEN.


Kde o Martu môžete nájsť viac:
Instagram
Web