MEKA

Výtvarníčka a dizajnérka, Art Of Meka

Výtvarníčka a dizajnérka Meka Klimeková, ktorá vystupuje pod značkou Art Of Meka sa venuje maľbe technikou thick paint, nanášaním hrubých vrstiev akrylových farieb pomocou špachtle na obrazovú plochu. Inšpirácie pre svoje diela hľadá predovšetkým v prírode. Maľuje zväčša horské masívy, hlboké údolia, lány polí a sporadicky i rastlinné prvky a zátišia. Momentálne žije a tvorí v Pezinku. Malokarpatská oblasť ju takisto ovplyvňuje pri tvorbe a tak sa čoraz viac v jej motívoch objavujú vinice a vinohrady.

Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Výstava na pražskom Dizajn weeku v roku 2019. Podľa Meky skvelá skúsenosť, ktorá jej otvorila nové možnosti a vďaka nej sa dostala do povedomia aj v zahraničí.


Kde o Meke môžete nájsť viac:

Instagram
Facebook