MICHAELA

Vizuálne umenie/fotografia

Michaela je slovenská dokumentárna fotografka sídliaca v Bratislave. Žila šesť rokov v Londýne a v roku 2019 tam ukončila magisterské štúdium na London College of Communication v odbore dokumentárna fotografia a fotožurnalistika.

Jej vizuálna práca dokumentuje spojenie medzi krajinou a pamäťou, najmä v jej rodnom prostredí alebo prostredí ku ktorému si vybudovala silnú väzbu. Zároveň prehodnocuje témy domova, identity, ale i neustálu transformáciu centrálnej a východnej Európy. Cez leto 2021 sa zúčastnila umeleckej rezidencie v Ljubljane a dva roky predtým absolvovala fotografický program od Canon EU v Perpignone. V roku 2020 rozprávala o svojej tvorbe v Čerstvom ovocí na rádiu FM a v roku 2021 na sympóziu pre fotografiu v centrálnej EU zorganizovanú Moholy-Nagy univerzitou pre umenie a dizajn sídliacu v Budapešti. Tento september 2021 spolupracovala s festivalom Fjúžn na výstave v Bratislave s názvom 'Tam, kde rastú lúčne kvety'. Predtým boli jej projekty vystavené na vernisážach v Arles, Londýne, Ljubljane, Dubaji a Berlíne. Od roku 2020 sa venuje svojim osobným fotografickým projektom, píše o fotografii a umení, sem-tam niečo natočí a spolupracuje s inými umelcami na kolaboratívnych vizuálnych projektoch.

Top osobný highlight doterajšej kariéry: 
Keď Michaele ľudia povedia, že je im jej práca blízka alebo keď sa v nej vedia určitým spôsobom nájsť.


Kde o Michaele môžete nájsť viac:
Instagram