PAULA

Vizuálna umelkyňa, študentka intermédií na VŠVU

 Paula Malinowska je vizuálna umelkyňa, fotografka a v súčasnosti študentka diplomového ročníka na katedre intermédií Bratislavskej VŠVU. Vo svojej tvorbe vychádza z média fotografie, ktoré generatívne pretavuje pomocou 3D skenovania do digitálnych vizuálov, so záujmom o problematiku klimatických zmien a rapídneho vývoja technológií. Svoju tvorbu mala príležitosť prezentovať na viacerých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jej súčasný projekt, krátke 3D video na tému expanzie brečtanu v lesných ekosystémoch s názvom IVY BOOM je možné zahliadnuť v rámci prebiehajúcej výstavy Miznúce Telo v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Participácia na kolektívnej výstave The Burn Before the Burn-out v pražskom Karlin Studios.

Kde o Paule môžete nájsť viac:

Instragram