SLÁVKA

Freelance grafická dizajnérka a multimediálna umelkyňa

Umenie sa stalo súčasťou Slávkinej identity v 15 rokoch, kedy u nej nastal tvorivý rozlet. Neustále kreovala, navštevovala ZUŠ, výtvarne plenéry a zapájala sa do umeleckých súťaží. Na Prešovskej Univerzite absolvovala učiteľstvo výtvarného umenia. Vždy bola otvorená všetkým druhom umenia a počas štúdia získala skúsenosti z viacerých oblastí: sochárstvo, keramika, kresby, maľby, fotografie a z grafického dizajnu. Počas štúdia sa zúčastnila programu Erasmus v Poľsku na Uniwersytet Rzeszowski, kde študovala výtvarné umenie a začala viac inklinovať ku grafickému dizajnu. Špecializuje sa na vizuálnu identitu, logá, vizitky, plagáty, knižný dizajn a ilustrácie. Zaujíma sa aj o obalový dizajn. Vyjadrenie myšlienky do vizuálnej podoby, v ktorej sa spojí krása a funkčnosť je pre ňu výzvou, pre ktorú miluje tvoriť. Okrem grafického dizajnu sa venuje aj maľbe - abstraktnej a expresívnej. Plátno je pre ňu osobným svetom najskrytejších pocitov, sebavyjadrenia a fantázie bez hraníc. Námetmi jej malieb je láska, vzťah muža a ženy, ženské telo, silne emócie a makrosvet. Mojou vášňou je cestovanie, ktoré je mojou inšpiráciou pre tvorbu a život. Na mojich cestách nesmie chýbať fotoaparát. Najlepším relaxom je pre mňa čítanie básni a terapiou ich písanie. Napriek tomu, že som vyštudovala umenie som doteraz pracovala v oblasti obchodu a hotelierstva. Vďaka týmto skúsenostiam som sa naučila, čo je to tvrdá práca a zodpovednosť. Mojim snom je pracovať slobodne a kreatívne. Robiť zmysluplnú prácu, ktorá ma bude baviť a napĺňať každým dňom. Verím, že aj vďaka tejto platforme sa môj sen stane skutočnosťou a už nebudem pre umelecký svet neviditeľná.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Nevzdávať sa, neustále sa zdokonaľovať, veriť si a ísť si za svojimi snami.


Kde o Slávke môžete nájsť viac:

Instagram
Web