SONIA

 Učiteľka na ŠUP animovanej tvorby

Po tom, ako Sonia úspešne absolbovala štúdium na katedre Dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici, sa stala režisérkou dokumentárnych filmov. Môže sa pýšiť réžiou dokumentu Čo po nás zostane či filmu eL (2018). Sonia aktuálne pracuje na strednej odbornej škole SŠUP animovanej tvorby, práca so študentmi ju skutočne napĺňa a robí ju šťastnou.  Vzdeláva mladé talenty v obrazovej tvorbe, učí audiovizuálne techniky, projekcie a rozbory. Taktiež vyučuje predmet Ateliér audiovizuálnej tvorby.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:  

Pod vedením pani učiteľky Sonii Gallo, veľká časť študentov ŠUP zvádla úspešne prijímačky na vysokú školu. Kde o Sonii môžete nájsť viac:
Instagram