TERÉZIA

Študentka ilustrácie

Terézia študovala propagačnú grafiku v ŠÚV v Ružomberku, kde sa zoznámila s voľnou grafikou a ilustráciou a uvedomila si, že týmto odvetviam sa chce venovať aj naďalej. Bakalársky stupeň absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ktorá jej ukázala ako smerovať svoju tvorbu konceptuálnejšími smermi a zároveň sa intenzívne venovala technike hĺbkotlači a rôznym experimentom v nej.
Počas štúdia na AKU sa rozhodla absolvovať študijnú stáž na Akademii Sztuk Pięknych v Gdańsku, kde vyskúšala litografiu a dôkladnejšie sa tiež venovala knižnému dizajnu. Po všetkých týchto skúsenostiach sa však rozhodla opäť vrátiť k ilustrácii, a tak v magisterskom štúdiu pokračuje v Ateliéri ilustrácie na VŠVU. Momentálne sa Teréziina tvorba dotýka tém, ktoré bytostne rieši. Rada však čerpá zo svojich skúseností, spomienok a udalostí, ktoré sa okolo nej dejú.

Top osobný highlight doterajšej kariéry: 
 Ilustrácie pre Kurník a vydanie online knihy pre Kubomedia.


Kde o Terézii môžete nájsť viac:
Instagram
Behance