VERONIKA

Marketingová manažérka, Performics

Veronika bola živé striebro už počas štúdia na FM UK v Bratislave a nikdy si nevystačila iba s obyčajným chodením na prednášky. Jej cesta k marketingu a manažovaniu bola jasná a priamočiara a preto sa už cez školu naplno angažovala v Digital Marketing Clube. Vďaka členstvu sa stala spoluzakladateľkou konferencie MAKE IT DIGITAL. Podieľala sa na tvorbe a organizácii až 3 úspešných ročníkov. Ešte predtým ako dokončila školu, pracovala ako marketingová špecialistka pre rádio Europa 2 a neskôr sa venovala performance marketingu v agentúre Visibility. Všetky svoje skúsenosti nakoniec naplno uplatnila ako marketingová manažérka v globálnej marketingovej agentúre Performics. Mala na starosti všetko od spravovania malých aj veľkých kampaní cez accountovanie slovenských a zahraničných klientov, až po budovanie značky Performics. Momentálne sa ako full-time mama venuje svojmu takmer ročnému synčekovi. Aj popri ňom však ostáva verná svojej akčnej povahe a pri prebaľovaní stíha pracovať na projektoch pre niekoľkých klientov.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Podieľala sa na tvorbe knihy Uspejte v online, ktorá približuje celé odvetvie online marketingu prostredníctvom najväčších osobností z brandže na Slovensku.


Kde o Veronike môžete nájsť viac:

Instagram