VERONIKA

Výtvarníčka, slobodná umelkyňa a tvorkyňa z projektu YONISPHERE

Veronika je nadaná výtvarníčka, ktorá absolvovala štúdium grafického dizajnu na Univerzite pre úžitkové umenie vo Viedni (Universität für angewandte Kunst Wien) a bakalára ukončila na katedre sochy na VŠVU u Prof. Juraja Meliša. Popri roly matky troch detí ju donedávna zamestnával projekt Vnímavých hračiek Toyeto a tvorba obrazov z reálnych detských kresieb.

Vystavovala na rôznych spoločných a autorských výstavách na Slovensku, v Rakúsku a Mexiku. Dnes žije v Kittsee a venuje sa maľbe a kresbe v kombinácii s digitálnymi tlačovými technikami. Jej častou inšpiráciou je tvarové a farebné bohatstvo prírody, ako aj exotika Mexika a Ázijských civilizácií.

Momentálne pripravuje pilotnú výstavu v rámci ňou iniciovaného PROJEKTU YONISPHERE. Táto plánovaná séria výstav upriamujúcich pozornosť na tabu sexuality a liečenie zranení intimity, predstaví prvých 16 obrazov, YONI žiaričov, vychádzajúcich z fotiek reálnych ženských vagín. V projekte vidíme snahu o prepojenie náročnejších tém s prevedením, ktoré primárne nachádza to krásne a obohacujúce. Jedná sa o akési upriamenie pozornosti na to krásne v nás – ženách. Pretože ako sama hovorí, bolesť nemusí byť blokom k uzdraveniu, ale naopak jeho bránou. Neoddeliteľnou súčasťou príbehu je hľadanie úcty k vlastnému telu a ženskej esencie ako takej.


Top osobný highlight doterajšej kariéry:

Nájdená odvaha odkrývania tém vlastných zranení.

Kde o Veronike môžete nájsť viac:
Web
Instagram
Facebook
Linkedin
Donio Projekt Yonisphere
Akčné Ženy