VERONIKA

Freelance grafická dizajnérka, ilustrátorka a co - founderka kreatívneho ateliéru naseHERBARIUM

Veronika sa popri vysokej škole na FMK UCM v Trnave vydala a mala dve deťúrence. Keďže ju to vždy ťahalo ku kreatívnej tvorbe, začala popri materských povinnostiach vymýsľať rôzne projektíky. Postupom času sa prepracovala ku grafike, absolvovala ročné vzdelávanie v oblasti grafického dizajnu, ktorému sa venuje doteraz ako freelancerka. Má rada čistý dizajn a minimalizmus a jej srdcovkou sú (najmä) svadobné oznámenia, ktoré vytvára rôznymi technikami - akvarel, digitálna grafika, linoryt - a následne spracováva.
S kamarátkou aktuálne pilne pracuje aj na rozbiehaní ateliéru naseHERBARIUM, kde viažu venčeky z prírodných materiálov, ktoré si nazbierajú na miestnych lúkach alebo kúpia od lokálnych predajcov.

Top osobný highlight doterajšej kariéry: 

 Osamostatnenie sa a práca na sebe.

Kde o Veronike môžete nájsť viac:
Instagram
Instagram naseHERBARIUM
Sashe